Skip to content

Integritetspolicy – GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft för att stärka skyddet för människors integritet. Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen och gäller inom hela EU. Dataskydds- förordningen bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter.

Med anledning av den nya dataskyddslagen (GDPR) har vi på Ulin & Kun Sjukgymnastik/Fysioterapi uppdaterat vår integritetspolicy. Denna integritetspolicy fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas av oss. Rätten till ändringar förbehålls.

All hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämpad lagstiftning, detta omfattar bl.a. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), personuppgiftslagen (1998:204), patientdatalagen (2008:355) samt patientsäkerhetslagen (2010: 659). Som vårdgivare kommer vi aldrig att dela med oss av dina uppgifter till en icke-medicinsk tredjepart eller annan vårdgivare som inte är delaktig i din behandling utan ditt medgivande. Medicinsk tredjepart kan som exempel utgöras av försäkringsbolag. Har ditt försäkringsbolag remitterat dig till oss kan vi lämna ut en kopia av dina journalhandlingar till din försäkringsgivare.

Sekretess och uppgiftsskyldighet

Vår personal får endast ta del av dina dokumenterade uppgifter om det behövs för deras arbete inom hälso- och sjukvården, om du inte påtalat annat. Uppgifter som vi har angående ditt hälsotillstånd skyddas av tystnadsplikt hos oss och vår personal. Enligt bl.a. patientsäkerhetslagen (2010:659) kan vi dock i undantagsfall vara skyldiga att lämna ut uppgifter om dig, exempelvis om uppgifterna begärs av domstol.

Samtycke

Samtycke till behandling av vissa personuppgifter, för ändamål enligt vad som framgår av sådan begäran, kan begäras av oss. Du är fri att inte lämna ett sådnat samtycke. Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Återkallelsen behöver inte betyda att uppgifter per automatik raderas.

Nya rutiner pga GDPR vid kontakt med oss:

  • För att säkerställa dina personuppgifter kan vi inte längre kommunicera via mail och sms. Väljer du att kontakta oss via sms eller mail skickas ett autosvar till dig med ytterligare information. Ditt meddelandet kommer raderas. Önskas fortsatt kontakt hänvisar vi till telefonnr: 016 – 13 39 04.
  • Meddelande som lämnas på vår telefonsvarare lyssnas av och raderas samma dag. Eventuella anteckningar av personuppgifter som framkommer av ditt meddelande destrueras på ett säkert sätt samma dag.